در مورد کشیدن دندان چه باید دانست

دندانپزشکان و جراحان دهان به دلایل زیادی مانند یک دندان عقل دردناک یا دندان به شدت پوسیده، ممکن است مجبور به کشیدن دندان باشند. در برخی موارد، دندانپزشک برای ایجاد فضای مناسب برای پروتز دندان یا بریس ارتودنسی، مجبور می شود که یک دندان را بکشد. یک جراح دندانپزشک، ممکن است هنگامیکه وضعیت یک دندان بسیار […]